Referencie


Top
Continental Teves Zvolen
Výrobná hala, administratívna budova
 • transformátorová stanica 2x2000kVA
 • VN prípojka
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody , zapojenie strojov


 

 

 

 

Celá galéria

FC Nitra
Futbalový štadión
 • kompletná výstavba osvetlenia futbalového štadiónu (1200 lux)
 • osvetlenie hlavnej tribúny
 • vonkajšie osvetlenie
 • ozvučenie štadiónu
 


 

 

 

 

Celá galéria

JE Mochovce - Dostavba 3. a 4. bloku
Job C005 Konečné úpravy vonkajších priestorov
 •  SO 340/1-02 Vonkajšie osvetlenie - 2. časť
 •  SO 350/1-01 Ryhy a kanály silových káblových vedení - 2. časť - Osvetlenie, zásuvkové rozvody a rozvody ventilácie - Chýbajúce časti
 •  SO 350/1-02 Ryhy a kanály silových káblových vedení - 2. časť - Osvetlenie, zásuvkové rozvody a rozvody ventilácie
 •  SO 351/1-02 Silnoprúdové káblové vedenie - 2. časť - NN rozvody pre svetelné rozvádzače v JE Mochovce
 •  SO 353/1-02 Hlavná uzemňovacia sieť - 2. časť
 •  SO 401/1-02 Potrubné kanály - 2. časť - Osvetlenie, zásuvkové rozvody a rozvody ventilácie
 • SO 490/1-02 Pripojenia dávkovania chemikalií
Mesto Nitra – trvanie zmluvy 2005 - 2020
Verejné osvetlenie
 • prevádzka, rekonštrukcia, modernizácia, výstavba, údržba

Cestná svetelná signalizácia
 • prevádzka, rekonštrukcia, modernizácia, výstavba, údržba

Parkovacie automaty
 • prevádzka, rekonštrukcia, modernizácia, výstavba, údržba
MLYNY Nitra - 2.ETAPA
 • kompletná elektroinštalácia
MLYNY Nitra obchodno spoločenské centrum
MLYNY Nitra - obchodno spoločenské centrum

 • kompletná elektroinštalácia
 • vonkajšie NN rozvody
 • VN
 • vonkajšie osvetlenie
 • verejné osvetlenie


 

 

 

 

Celá galéria

SCONTO Bratislava
 • kompletná elektroinštalácia
 • transformátorová stanica
 • verejné osvetlenie
SCONTO Nitra
Obchodný dom Nitra
 • kompletná elektroinštalácia
TRANSPETROL a.s.
 • PS 1 Budkovce - rekonštrukcia elektroinštalácie
 • PS 1 Budkovce - výstavba rozvádzača
 • PS 1 Budkovce - výstavba vyhrievacieho systému akumulátorovne
 • PS 3 Rimavská Sobota - ochrana objektu proti blesku
 • PS 3 Rimavská Sobota - rekonštrukcia NN rozvádzačov
 • PS 4 Tupá - ochrana objektov proti blesku
 • PS 4 Tupá - elektroinštalácia
 • PS 4 Tupá - rekonštrukcia NN rozvádzačov
 • PS 5 Bučany - elektroinštalácia
 • PS 5 Bučany - rekonštrukcia NN rozvádzačov
 • PS 5 Bučany - ochrana objektu proti blesku
 • Realizácia NN rozvádzačov - LEOS
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Hlavná budova Tr. Andreja Hlinku Nitra
 • Štruktúrovaná kabeláž

Modernizácia ubytovacích kapacít ŠD Nitra - Zobor
 • slaboprúdové rozvody 
 • kamerový systém

Knižnica, študovňa a kultúrne centrum
 • kompletná elektroinštalácia

Hodžova ulica - rekonštrukcia
 • kompletná elektroinštalácia
Piaristická ulica - rekonštrukcia
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Slančíkovej ulica- rekonštrukcia ŠD
 • rekonštrukcia elektroinštalácie


 

 

Celá galéria

Visteon Slovakia Nitra
Výrobná hala, administratívna budova
 • transformátorová stanica 630kVA
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody


 

 

 

 

Celá galéria

Výroba rozvádzačov
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
 • revízie technických zariadení, elektrických zariadení a trafostaníc

Výrobné priestory, Elektrárne
BaZ Inalfa a.s. Bratislava
Výrobná hala
 • transformátorová stanica
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody a zapojenie strojov
BEKAERT Hlohovec
Výrobná hala
 •  osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 •  technologické rozvody
BEKAERT Sládkovičovo
Výrobná hala
 •  osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 •  technologické rozvody
Bourbon Fabi SK
Výrobná hala, administratívna budova, pomocné prevádzky
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody


 

 

 

 

Celá galéria

Camfil Farr Levice
Výrobná hala, administratívna budova
 • transformátorová stanica 1000kVA
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • areálové osvetlenie
 • areálové rozvody NN
CEHIP,PALL Vráble
 • kompletná elektroinštalácia
Continental Teves Zvolen
Výrobná hala, administratívna budova
 • transformátorová stanica 2x2000kVA
 • VN prípojka
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody , zapojenie strojov


 

 

 

 

Celá galéria

De Miclén Levice
Výrobná hala barbusu
 • osvetlenie
 • technologické rozvody zapojenie strojov
Výrobná hala emulzných výrobkov
 • osvetlenie
 • technologické rozvody a zapojenie strojov
Eurofil Drôty Nitra
Výrobná hala
 • osvetlenie
 • technologické rozvody a zapojenie strojov
Friesland Slovensko s.r.o.
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Hoeckle, Klasov
Výrobná hala
 • elektroinštalácia
 • prípojka NN
 • dieselagregát
 • trafostanica
Hubert J.E. Sereď
 • elektroinštalácia
Ikea Components s.r.o. Malacky
Výrobná hala
 • osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody 
 • technologické rozvody


 

 

 

 

Celá galéria

IKEA Components s.r.o., Malacky
 • elektroinštalácia
ITAB Shop Concept CZ
Výrobná hala, administratívna budova
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • areálové osvetlenie
 • areálové rozvody NN
JE Mochovce - Dostavba 3. a 4. bloku
Job C005 Konečné úpravy vonkajších priestorov
 •  SO 340/1-02 Vonkajšie osvetlenie - 2. časť
 •  SO 350/1-01 Ryhy a kanály silových káblových vedení - 2. časť - Osvetlenie, zásuvkové rozvody a rozvody ventilácie - Chýbajúce časti
 •  SO 350/1-02 Ryhy a kanály silových káblových vedení - 2. časť - Osvetlenie, zásuvkové rozvody a rozvody ventilácie
 •  SO 351/1-02 Silnoprúdové káblové vedenie - 2. časť - NN rozvody pre svetelné rozvádzače v JE Mochovce
 •  SO 353/1-02 Hlavná uzemňovacia sieť - 2. časť
 •  SO 401/1-02 Potrubné kanály - 2. časť - Osvetlenie, zásuvkové rozvody a rozvody ventilácie
 • SO 490/1-02 Pripojenia dávkovania chemikalií
LEAF Levice, PP Levice-Geňa
Výrobná hala, administratívna budova
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvod


 

 

 

 

Celá galéria

Marel Food System Slovakia Nitra
Výrobná hala
 • energetické prepojenia medzi transformátormi a hlavnými rozvádzačmi
 • osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody
 • areálové osvetlenie
 • areálové rozvody NN
 • EPS
 • EZS
 • poziarny rozhlas


 

 

 

 

Celá galéria

Mliekoservis Zvolen
Výrobná hala
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody


 

 

 

 

Celá galéria

Montážno-kompletizačná hala SILFOX Nitra
Výrobná hala, administratívna budova
 • transformátorová stanica 400kVA
 • VN prípojka
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • areálové osvetlenie
 • areálové rozvody NN


 

 

 

 

Celá galéria

Oxymat Vaďovce
Výrobná hala 
 • osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody


 

 

 

 

Celá galéria

Pal Inalfa a.s. Vráble
Výrobná hala Inalfa Nitra
 • VN prípojka 6kV
 • transformátorová stanica 6kV 1630kVA
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody a zapojenie strojov


 

 

 

 

Celá galéria

Priemyselný park Industrie und Gewerbepark, Vráble
Závod č. 1
 • osvetlenie
 • technologické rozvody a zapojenie strojov
Administratívna budova
 • kompletná elektroinštalácia
Závod č.2
 • transformátorová stanica
 • osvetlenie
 • technologické rozvody a zapojenie strojov
Administratívna budova
 • kompletná elektroinštalácia
Závod č.3
 • transformátorová stanica
 • osvetlenie
 • technologické rozvody a zapojenie strojov
Administratívna budova
 • kompletná elektroinštalácia
Priemyselný park Palárikovo
 • prípojka NN
Rekonštrukcia energetického napájania závodu MATADOR INALFA Vráble
Výrobná hala, administratívna budova
 • transformátorová stanica 2x1600kVA
 • transformátorová stanica 2000kVA
 • VN prípojka
 • rozvody NN+VN
Rekonštrukcia haly DH3 Dubnica nad Váhom
Výrobná hala
 • prevádzkový rozvod silnoprúdu
 • transformátorová stanica 2x1600kVA
 • VN prípojka


 

 

 

 

Celá galéria

Rozšírenie výroby oceľových konštrukcií Steel-Mont a.s.
Výrobná hala
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • vonkajšie nn rozvody
 • VN prípojka
 • Transformátorová stanica
RUUKKI ROMANIA
Výrobná hala Rumunsko, Bukurešť
 • energetické prepojenia medzi transformátormi a hlavnými rozvádzačmi
 • osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody
 • areálové osvetlenie
 • areálové rozvody NN
SIIX Electronics Nitra
Výrobná hala
 • osvetlenie
STEEP Plast Nitra
Výrobná hala
 • energetické prepojenia medzi transformátormi a hlavnými rozvádzačmi
 • osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody,Kanalis
 • areálové osvetlenie
 • areálové rozvody NN


 

 

 

Celá galéria

Sweedwood o.z. Jasná Expanzia
Výrobná hala, administratívna budova, pomocné prevádzky
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • VN prípojka
 • Slaboprúd, EPS


 

 

 

 

Celá galéria

SWEP Kechnec
Výrobná hala, administratívna budova
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • areálové osvetlenie
 • areálové rozvody NN


 

 

 

 

Celá galéria

Tesgal-Holzapfel s.r.o.
Výrobná hala 
 • osvetlenie a vnútorné silnoprúrové rozvody
 • technologické rozvody
 • trafostanica
Tower Malacky, Nová zvarovňa
Výrobná hala
 • osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody
Visteon Slovakia Nitra
Výrobná hala, administratívna budova
 • transformátorová stanica 630kVA
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody


 

 

 

 

Celá galéria

Závod LINDENMAIER Slovakia s.r.o
Výrobná hala
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
Zlievareň RCC Prakovce
 • osvetlenie výrobnej haly
 • výmena a modernizácia elektrických zariadení
 • modernizácia elektroinštalácie
 • elektroinštalačné práce
ŽP EKO QELET a.s.
Zariadenie na spracovanie starých vozidiel a kovového odpadu
 • transformátorová stanica hlavná, podružná
 • VN prípojka
 • areálové osvetlenie
 • areálové rozvody NN
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody hlavných a pomocných objektov

VN rozvod a transformátorové stanice
Agrokomplex Nitra
 • VN prípojka 22kV, transformátorová stanica 22kV 630kVA
 • Rekonštrukcia kobky, transformátorová stanica 22 kV 2x630kVA
 • VN Prípojka, rekonštrukcia VN kobky + TS 22kV 630 kVA
Trafostanica pre pavilon M5
Allianz SP, Karloveská 32 Bratislava
Rekonštrukcia TS
 • transformátorová stanica 630kVA
Areál Cukrovar Nitra - BONUL Nitra
 • Rekonštrukcia transformátorovej stanice 22kV 1000 kVA
BaZ Inalfa a.s. Bratislava
Výrobná hala
 • transformátorová stanica
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody a zapojenie strojov
Bioplynová stanica Boľkovce
 •  Trafostanica
 •  Prípojka VN
Bioplynová stanica Choňkovce
 • Trafostanica
 • Prípojka VN
Bioplynová stanica Horovce 3
 • trafostanica
 • prípojka VN
Bioplynová stanica Horovce 4
 • trafostanica
 • prípojka VN
Bioplynová stanica NVnŽ III
 • trafostanica
 • prípojka VN
Bioplynová stanica Ružindol
 •  Trafostanica
 •  Prípojka VN
Bioplynová stanica Veľké Bierovce 2
 • trafostanica
 • prípojka VN
Bioplynová stanica Veľký Ďur
 • Trafostanica
 • Prípojka VN
BONUL Security
 • Transformátorová stanica 22kV
 • VN prípojka


 

 

Celá galéria

Bytový dom 144 bytových jednotiek
Bratislava, Budatínska ulica
 • Rekonštrukcia transformátorovej stanice 22kV 2x630kVA
Camfil Farr Levice
Výrobná hala, administratívna budova
 • transformátorová stanica 1000kVA
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • areálové osvetlenie
 • areálové rozvody NN
Cesty Nitra a.s.
 • VN prípojka 22kV, transformátorová stanica 630 kVA
Continental Teves Zvolen
Výrobná hala, administratívna budova
 • transformátorová stanica 2x2000kVA
 • VN prípojka
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody , zapojenie strojov


 

 

 

 

Celá galéria

Ekonomická univerzita Bratislava
Študentský domov EKONÓM
 • VN prípojka 22kV, transformátorová stanica 22kV 400kVA
Europalt - Majer Kováčová
 • Transformátorová stanica 22kV 100 kVA
 • VN vzdušná prípojka
LIDL v.o.s.
Obchodný dom, Bratislava - Vrakúnska ul.
 • Prekládka VN prípojky 22kV


 

 

 

 

Celá galéria

Marel Food System Slovakia Nitra
Mestská tržnica Nitra
etapa
 • VN prípojka 22kV
 • transformátorová stanica 22kV 400kVA
Montážno-kompletizačná hala SILFOX Nitra
Výrobná hala, administratívna budova
 • transformátorová stanica 400kVA
 • VN prípojka
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • areálové osvetlenie
 • areálové rozvody NN


 

 

 

 

Celá galéria

NAY Nitra
Obchodné centrum
 • transformátorová stanica 400kVA
 • VN prípojka


 

 

 

Celá galéria

Neded
Skládka tuhého komunálneho odpadu
 • VN prípojka 22 kV, transformátorová stanica 22 kV 100kVA
Novosedlík s.r.o.
Betonárka Žirany
 • Transformátorová stanica 22kV 250kVA
OS Nová Nitra
 • 3x Trafostanica, Rozvody VN pre OS
Pal Inalfa a.s. Vráble
Výrobná hala Inalfa Nitra
 • VN prípojka 6kV
 • transformátorová stanica 6kV 1630kVA
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • technologické rozvody a zapojenie strojov


 

 

 

 

Celá galéria

PAP Nitra Výrobná Hala, AB
 • transformátorová stanica
Parná kotolňa NÚT a RCH
Parná kotolňa NÚT a RCH, Podunajské Biskupice
 • Rekonštrukcia transformátorovej stanice 22kV
Priemyselný park, závod Industrie und Gewerbepark, Vráble
Závod č. 2
 • VN prípojka 22kV, transformátorová stanica 22kV 2000kVA
 • VN prípojka 22kV, transformátorová stanica 22kV 160kVA
Závod č. 3
 • VN prípojka 22kV, transformátorová stanica 22kV 2x1000 kVA
Rekonštrukcia energetického napájania závodu MATADOR INALFA Vráble
Výrobná hala, administratívna budova
 • transformátorová stanica 2x1600kVA
 • transformátorová stanica 2000kVA
 • VN prípojka
 • rozvody NN+VN
Rekonštrukcia haly DH3 Dubnica nad Váhom
Výrobná hala
 • prevádzkový rozvod silnoprúdu
 • transformátorová stanica 2x1600kVA
 • VN prípojka


 

 

 

 

Celá galéria

Rozšírenie výroby oceľových konštrukcií Steel-Mont a.s.
Výrobná hala
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody
 • vonkajšie nn rozvody
 • VN prípojka
 • Transformátorová stanica
STEEP Plast Nitra
Zariadenie na spracovanie starých vozidiel a kovového odpadu
 • transformátorová stanica


 

 

 

Celá galéria

Tauris Nitria s.r.o.
Výrobný areál Mojmírovce
 • Rekonštrukcia transformátorovej stanice 22kV
Tesgal-Holzapfel s.r.o.
Výrobná hala 
 • osvetlenie a vnútorné silnoprúrové rozvody
 • technologické rozvody
 • trafostanica
Tibbet & Britten Slovakia
Mraziarenské a skladovacie priestory Nitra
 • Transformátorová stanica 22kV 2x 630 kVA
Visteon Slovakia Nitra
Výrobná hala, administratívna budova
 • transformátorová stanica 630kVA
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody


 

 

 

 

Celá galéria

Vysoká škola muzických umení, Bratislava
Zochova ulica č. 1 - prístavba objektu
 • VN prípojka 22kV, transformátorová stanica 22kV 630kVA
ŽP EKO QELET a.s.
Zariadenie na spracovanie starých vozidiel a kovového odpadu
 • transformátorová stanica hlavná, podružná
 • VN prípojka
 • areálové osvetlenie
 • areálové rozvody NN
 • osvetlenie a silnoprúdové rozvody hlavných a pomocných objektov

Bytové domy, polyfunkčné objekty, hotely
Bytové domy
Nájomný bytový dom Babindol
 • kompletná elektroinštalácia
Nájomný bytový dom Bajč
 • kompletná elektroinštalácia
 • ochrana objektu proti blesku
Nájomný bytový dom Borský Svätý Jur
 • kompletná elektroinštalácia
 • ochrana objektu proti blesku
Nájomný bytový dom Klasov
 • kompletná elektroinštalácia
 • ochrana objektu proti blesku

Obytný súbor Diely IV. Nitra, 4 bytové domy
 • kompletná elektroinštalácia, NN, VO
Bytový dom Vrútocká ulica, 24 bytových jednotiek, 3 nebytové priestory, Bratislava
 • kompletná elektroinštalácia
Bytové domy Diely III Nitra blok C103 + C301
 • kompletná elektroinštalácia
 • vonkajšie rozvody NN
 • verejné osvetlenie
Bytový dom A+B 12 bytových jednotiek Čeľadice, Rybníky
 • kompletná elektroinštalácia
Bytový dom 16 bytových jednotiek ulica na Hôrke 1, Nitra
 • kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie
Obytný súbor AGRIA, 60 a 35 bytových jednotiek, Nitra
 • kompletná elektroinštalácia
Bytový dom 144 bytových jednotiek, Bratislava, Budatínska ulica
 • kompletná elektroinštalácia
Bytový dom 2 x 23 bytových jednotiek, Ivánka pri Nitre
 • kompletná elektroinštalácia
Bytový dom 45 bytových jednotiek, Zlaté Moravce
 • kompletná elektroinštalácia
Bytový dom 119 a 120 bytových jednotiek, Vinohrady Levice
 • kompletná elektroinštalácia
Bytový dom 12 bytových jednotiek Želiezovce
 • kompletná elektroinštalácia
Bytový dom 23 bytových jednotiek, Sereď
 • kompletná elektroinštalácia
Bytový dom 36 bytových jednotiek, Orechov Dvor
 • kompletná elektroinštalácia
Bytový dom 20+20 bytových jednotiek, Potravinárska ul., Nitra
 • kompletná elektroinštalácia
Bytový dom Hlohovec
 • kompletná elektroinštalácia


 

 

 

 

Celá galéria

Bytový Dom Senior Nitra
 • kompletná elektroinštalácia, NN, VO


 

 

 

 

Celá galéria

Dudince
Liečebný dom Jantár
 • rekonštrukcia elektroinštalácie


 

 

 

 

Celá galéria

Hotel Mikado Nitra
 • kompletná elektroinštalácia, NN, VO


 

 

 

Celá galéria

Hotel „Centrum“, Nitra
 • kompletná elektroinštalácia


 

 

Celá galéria

Hotel „Conet“, Nitra
 • kompletná elektroinštalácia
Hydrostav a.s.
Ubytovňa Levice,
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Linea a.s. , Bratislava
rekonštrukcia pre BPT Leasing, Prosperita a.s. Oriflame Slovakia
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Masaričky Trenčín
kompletná elektroinštalácia
Mestský úrad Dúbravka
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Misijný dom Arnolda Jenssena, Bratislava
 • kompletná elektroinštalácia
Obytný súbor Jelenecká ul. 109 bytových jednotiek , Nitra
 • kompletná elektroinštalácia NN
 • verejné osvetlenie


 

 

 

Celá galéria

Obytný súbor Rezidencia Záhorská Bystrica - Kulháň, 7 bytových domov
 • kompletná elektroinštalácia 
 • verejné osvetlenie


 

 

 

 

Celá galéria

Okresný úrad Mýtne Ludany
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Pálffyho palác, Bratislava
 • elektroinštalácia
PCD OK Levice
Administratívna budova
 • kompletná elektroinštalácia
Penzión „Atrium“, Nitra
 • kompletná elektroinštalácia
Penzión „Vila Aria“, Nitra
 • kompletná elektroinštalácia
Penzión „Zoborská“, Nitra
 • kompletná elektroinštalácia


 

 

Celá galéria

Polyfunkčný dom , Levice
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Polyfunkčný objekt Jozefská ulica , Bratislava
Bratislava, Jozefská ulica
 • kompletná elektroinštalácia
Polyfunkčný objekt OSC Mlyny - Nitra
 •  kompletná elektroinštalácia,VN + NN vonk.rozvody , VO
Polyfunkčný objekt Školská ulica, Nitra
 • kompletná elektroinštalácia


 

 

Celá galéria

PPT Trnava
Administratívna budova
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Rekonštrukcia meštianskeho domu Hviezdoslavovo námestie 25, Bratislava
 • kompletná elektroinštalácia
Rekonštrukcia, prestavba a dostavba areálu Zochova chata v Modre
Hotel
 • kompletná elektroinštalácia, NN, VO, TS, Dieselagregát


 

 

 

 

Celá galéria

Šport Progres, Bratislava
Administratívna budova, Plynárenská ulica
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Štátny geologický ústav
Prestavba objektu, Bratislava
 • kompletná elektroinštalácia
Trávnica
Rekonštrukcia kaštieľa
 •  rekonštrukcia elektroinštalácie

Obchodné priestory
Drogérie Slovakia
Obchodné priestory
 • Dolný Kubín, Nitra, Petržalka, Martin, Bratislava, Lučenec
Family Centrum - Nitra, Dunajská streda
 • kompletná elektroinštalácia
 • vonkajšie rozvody NN
 • areálové osvetlenie


 

 

 

 

Celá galéria

Imet Bratislava
Sklad športových potrieb
 • kompletná elektroinštalácia
Jutex Trnava
Obchodný dom
 • kompletná elektroinštalácia
Kärcher Nitra
 • kompletná elektroinštalácia
Lidl v.o.s.
Obchodný dom Bratislava, Vrakúnska ulica
 • kompletná elektroinštalácia


 

 

 

 

Celá galéria

MLYNY Nitra - 2.ETAPA
 • kompletná elektroinštalácia
MLYNY Nitra obchodno spoločenské centrum
MLYNY Nitra - obchodno spoločenské centrum

 • kompletná elektroinštalácia
 • vonkajšie NN rozvody
 • VN
 • vonkajšie osvetlenie
 • verejné osvetlenie


 

 

 

 

Celá galéria

Nissan Nitra
Autosalón ,autoservis
 • kompletná elektroinštalácia
Peugeot Nitra
Autosalón, autoservis
 • kompletná elektroinštalácia


 

 

 

 

Celá galéria

Renault Nitra
Autosalón, autoservis
 • kompletná elektroinštalácia


 

 

 

Celá galéria

SCONTO Bratislava
 • kompletná elektroinštalácia
 • transformátorová stanica
 • verejné osvetlenie
SCONTO Nitra
Obchodný dom Nitra
 • kompletná elektroinštalácia
SIKO kúpeľne Nitra
 • kompletná elektroinštalácia

Vzdelávacie inštitúcie
AgroBioTech - výskumné centrum
 • kompletná elektroinštalácia
Ekonomická univerzita Bratislava
Vila Horský park
 • kompletná elektroinštalácia
Výstavba objektu edičného strediska Dolnozemská ulica
 • kompletná elektroinštalácia
Archív Ekonomickej Univerzity
 • kompletná elektroinštalácia
Internát Ekonomickej univerzity
 • VN prípojka 22 kV
 • transformátorová stanica 22kV 400kVA
Modernizácia Združenej strednej školy v Topoľčanoch
 • kompletná elektroinštalácia
 • ochrana objektu proti blesku
Slovenská poľnohospodárska knižnica SPU v Nitre
 • umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody


 

 

 

 

Celá galéria

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre
Študentský domov SPU v Nitra
 • Silnoprúdová elektroinštalácia, VO, NN, TS

Študentský domov Mladosť
 • kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie


 

Celá galéria

Študentský domov M. Uhra Trnava
 • kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie


 

 

 

 

Celá galéria

UKF Nitra
 • modernizácia dátovej siete
Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
Hlavná budova Tr. Andreja Hlinku Nitra
 • Štruktúrovaná kabeláž

Modernizácia ubytovacích kapacít ŠD Nitra - Zobor
 • slaboprúdové rozvody 
 • kamerový systém

Knižnica, študovňa a kultúrne centrum
 • kompletná elektroinštalácia

Hodžova ulica - rekonštrukcia
 • kompletná elektroinštalácia
Piaristická ulica - rekonštrukcia
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Slančíkovej ulica- rekonštrukcia ŠD
 • rekonštrukcia elektroinštalácie


 

 

Celá galéria

Vysoká škola muzických umení Bratislava
Filmová a televízna fakulta
 • VN prípojka 22kV
 • Transformátorová stanica 22kV 630kVA
 • kompletná elektroinštalácia
Dvorana VŠMU, Zochova ulica
 • kompletná elektroinštalácia
Základná Škola G. Czuczora Nové Zámky
Základná Škola
 • rekonštrukcia silnoprúdovej elektroinštalácie
ZŠ Nábrežie Mládeže, Nitra
Pavilón 29 tried, telocvičňa + stravovňa
 • kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie


 

 

Celá galéria


Banky a poisťovne
Istrobanka a.s.
Levice, Šoltísovo námestie
 • kompletná elektroinštalácia
Ministerstvo financií, Bratislava, Radlinského ulica
Dostavba prevádzkovej budovy pre účely štátnej pokladne
 • umelé osvetlenie
 • vnútorné silnoprúdové rozvody
Slovenská poisťovňa a.s.
Dunajská Streda
 • rekonštrukcia budovy
Hlohovec
 • rekonštrukcia budovy
Nové Zámky
 • rekonštrukcia budovy
Piešťany
 • rekonštrukcia budovy
Bratislava, Karloveská ulica
 • klimatizácia prevádzkovej budovy
VÚB a.s.
Bratislava, Dulovo námestie
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Dunajská ulica
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Trnava, Dolné Bašty
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Levice
 • rekonštrukcia elektroinštalácie

Vonkajšie osvetlenie, Verejné osvetlenie
Modernizácia osvetľovacej sústavy – Obec Kolárovice
 • verejné osvetlenie
OC Nitra / Shopping centre
Verejné osvetlenie spevnených plôch
 • Akademická ul.
 • Tr. A. Hlinku
 • Výstavná ulica
Okružná križovatka ul. Dolnočermánska, Nitra
 • verejné osvetlenie
Priemyselný park Nitra sever - komunikácie
 • verejné osvetlenie
Priemyselný park Nitra Sever - Závod Sony
 • vonkajšie osvetlenie 
PZ Samsung Voderady
 • kontrola, oprava a sfunkčnenie vonkajšieho osvetlenia
Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy - Obec Beladice
 • verejné osvetlenie
Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy - Obec Devičany
 • verejné osvetlenie


 

 

 

 

Celá galéria

Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy - Obec Hronské Kosihy
 • verejné osvetlenie
Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy - Obec Neverice
 • verejné osvetlenie


 

 

 

 

Celá galéria

Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy - Obec Nitrianska Blatnica
 • verejné osvetlenie


 

 

 

 

Celá galéria

Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy - Obec Nitrianske Hrnčiarovce
 • verejné osvetlenie
 • Výmena svietidiel za LED svietidla


 

 

 

 

Celá galéria

Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy - Obec Pukanec
 • verejné osvetlenie


 

 

 

 

Celá galéria

Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy - Obec Svätoplukovo
 • verejné osvetlenie


 

 

 

 

Celá galéria

Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy - Obec Svätoplukovo
 • verejné osvetlenie
Rekonštrukcia námestia sv. Štefana v obci Veľká Mača
 • verejné osvetlenie
Športovo relaxačný komplex Popradská -Kmeťova
 • verejné osvetlenie
Vodná stavba Orava
 • verejné osvetlenie
Zástavba rodinných domov Branč
 • verejné osvetlenie
Závod Matador Inalfa Vráble
 • vonkajšie osvetlenie závodu

Iné
AgroBioTech - výskumné centrum
 • kompletná elektroinštalácia
Agroinštitút Nitra
Hotel, Polyfunkčný objekt
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie
 • Štruktúrovaná kabeláž
Archeologický ústav Nitra
 • elektroinstalácia
 • štrukturovaná kabeláž
 • EPS
 • EZS
Bussines House Mikado Nitra
Hotel
 • kompletná elektroinštalácia, NN, VO, TS, Slaboprúdová inštalácia
 • Štruktúrovaná kabeláž
Campri s.r.o. Nitra
Administratívna budova
 • kompletná elektroinštalácia
Čerpacia stanica
Hron – Koznárovce
 • kompletná elektroinštalácia
ČS Jelka
 • elektroinštalácia
ČS Nové Zámky
 • rekonštrukcia ČS
ČS Šúrovce
 • kompletná elektroinštalácia
 • verejné osvetlenie
ČSMP Nitra Kynek
 • SO 301a Obslužný objekt 1 - bleskozvod a uzemnenie
 • SO 302a Obslužný objekt 2 - elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie
 • SO 603a Prípojka NN
 • SO 604a Vonkajšie osvetlenie a rozvody NN
 • PS 201.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu ČS
 • SO 301 Vykurovanie
 • SO 301 Elektroinštalácia
 • SO 302 Prestrešenie
 • SO 603 Prípojka NN
 • SO 604 Verejné osvetlenie
Diagnostické centrum, Nitra
 • kompletná elektroinštalácia
 • trafostanica
 • prípojka NN
Diecézne centrum Žilina
Administratívna budova
 • kompletná elektroinštalácia, VO, TS
Drevené kostoly
Dobroslavov
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Jedlinka
 • rekonštrukcia elektroinštalácia
Fakultná nemocnica Nitra
Gamakamera E.CAM Dual a PET/CT Biograph 2
 • elektroinštalácia
FC Nitra
Futbalový štadión
 • kompletná výstavba osvetlenia futbalového štadiónu (1200 lux)
 • osvetlenie hlavnej tribúny
 • vonkajšie osvetlenie
 • ozvučenie štadiónu
 


 

 

 

 

Celá galéria

FN Nitra
Nový pavilón FN Nitra
 • kompletná elektroinštalácia, VO, NN
GEIS Nitra
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Kaufland, Bratislava
Administratívna budova
 • kompletná elektroinštalácia
 • prípojka NN
Klimak s.r.o.
Sídlo firmy a prevádzkový sklad
 • kompletná elektroinštalácia


 

Celá galéria

Krajský úrad v Nitre
Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému
 • kompletná elektroinštalácia


 

Celá galéria

Kúpele Rajecké teplice
 • technologická elektroinštalácia
Medicínske centrum Nitra
Zdravotnícke zariadenie
 • kompletná elektroinštalácia, NN
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Administratívna budova, Námestie sv.Anny, Trenčín
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Mochovce – Jadrová Elektráreň
Informačné centrum
 • kompletná elektroinštalácia
Budova odpadového hospodárstva (akumulátorovňa)
 • kompletná elektroinštalácia
Budova olejového hospodárstva
 • elektroinštalácia silnoprúd
 • umelé osvetlenie
Inpako
 • elektroinštalácia
Napoleonské kúpele I a III
Piešťany
 • technologická elektroinštalácia
OFK Lužianky
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Rekonštrukcia areálu múzeá Devínska cesta, Bratislava
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Rekonštrukcia mosta Wilsonovo nábrežie Nitra
Most
 • Architektonické osvetlenie mosta, VO, NN


 

 

 

 

Celá galéria

Rekonštrukcia rozvádzačov Transpetrol Tupá
 • rekonštrukcia rozvádzačov
Showroom Panorama City
 • SO 100 elektroinštalácia
 • SO 100 štrukturovaná kabeláž a TV rozvod
 • SO 100 audio ozvučenie, videotelefóny
 • SO 100 PSN - poplachový systém narušenia
Squoshové kurty
Bratislava, Šancová ulica, YMCA
 • osvetlenie
Nitra, Tehelná ulica
 • osvetlenie
SsÚSCH Banska Bystrica - Nemocnica
 • kompletná elektroinštalácia
Súbor multifunkčných ihrísk pre obce
Multifunkčné ihrisko
 • Osvetlenie ihriska, NN
TK Slavia Bratislava
Športový areál, hala
 • kompletná elektroinštalácia, NN


 

 

 

 

Celá galéria

TRANSPETROL a.s.
 • PS 1 Budkovce - rekonštrukcia elektroinštalácie
 • PS 1 Budkovce - výstavba rozvádzača
 • PS 1 Budkovce - výstavba vyhrievacieho systému akumulátorovne
 • PS 3 Rimavská Sobota - ochrana objektu proti blesku
 • PS 3 Rimavská Sobota - rekonštrukcia NN rozvádzačov
 • PS 4 Tupá - ochrana objektov proti blesku
 • PS 4 Tupá - elektroinštalácia
 • PS 4 Tupá - rekonštrukcia NN rozvádzačov
 • PS 5 Bučany - elektroinštalácia
 • PS 5 Bučany - rekonštrukcia NN rozvádzačov
 • PS 5 Bučany - ochrana objektu proti blesku
 • Realizácia NN rozvádzačov - LEOS
Turan Car Nitra
 • kompletná elektroinštalácia
Úrad vlády SR
Dátové centrum 
 • kompletná elektroinštalácia
VHS Sereď
 • rekonštrukcia elektroinštalácie
Základná Škola G. Czuczora Nové Zámky
Základná Škola
 • rekonštrukcia silnoprúdovej elektroinštalácie
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
 • revízie technických zariadení, elektrických zariadení a trafostaníc

Fotovoltaické elektrárne
Berkeley s.r.o. Wilsonovo nábr. 88, Nitra
Fotovoltaická elektráreň - 6,37kWp
panelov: 26ks/245W
COVER 3S s.r.o. Kamanová 254, Kamanová
Fotovoltaická elektráreň - 99,84kWp
panelov: 416ks/245W
Elcomp s.r.o. Prazska 2, Nitra
Fotovoltaická elektráreň - 80kWp
panelov: 325ks/245W
Investpetrol s.r.o. Laskomerského 8, Brezno
Fotovoltaická elektráreň - 37,72kWp
panelov: 164ks/230W
Nireal s.r.o. Gábora Bethlena 79, Nové Zámky
Fotovoltaická elektráreň - 19,6kWp
panelov: 80ks/245W
RD Kajsa 23, Lužianky
Fotovoltaická elektráreň - 11,27kWp
panelov: 46ks/245W
RD Mons.Vágnera 25, Nitra
Fotovoltaická elektráreň - 10,29kWp
panelov: 42ks/245W
RD Záborského 23, Nitra
Fotovoltaická elektráreň - 12,05kWp
panelov: 49ks/245W
RD Žilinská 38, Nitra
Fotovoltaická elektráreň - 10,78kWp
panelov: 44ks/245W
Semecs s.r.o. Priemyselný park Vráble
Fotovoltaická elektráreň - 99kWp

SÓJA-CEREAL s.r.o. Pri železničnej stanici, Orechová Potôň
Fotovoltaická elektráreň - 99,82kWp
panelov: 434ks/230W
Tisi s.r.o. Bezručova 17, Nové Zámky
Fotovoltaická elektráreň - 31,28kWp
panelov: 136ks/230W

Verejné osvetlenie, Cestná svetelná signalizácia, Parkovacie automaty
Mesto Nitra – trvanie zmluvy 2005 - 2020
Verejné osvetlenie
 • prevádzka, rekonštrukcia, modernizácia, výstavba, údržba

Cestná svetelná signalizácia
 • prevádzka, rekonštrukcia, modernizácia, výstavba, údržba

Parkovacie automaty
 • prevádzka, rekonštrukcia, modernizácia, výstavba, údržba